Medium Aevum Hollolense ry

Papukaija-ammuntakisan säännöt

Papukaija-ammuntakilpailuissa ammutaan tylpillä ammuksilla 12 metriä korkean pylvään päässä olevaa papukaija-maalia, joka vastaa pinta-alaltaan noin 24 cm halkaisijaltaan olevaa ympyrää. Laukaukset ammutaan yläviistoon. Ampumaetäisyys vaihtelee sarjoittain.

Kilpailun pääsarja on varsijousisarja, johon osallistutaan joukkueina. Varsijousisarjan kilpailu järjestetään lauantaina useammassa osassa, sen tarkka aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Joukkueiden tulee ilmoittautua etukäteen (viimeistään markkinoiden aloituspäivänä) ja kilpailussa olennaisessa osassa ovat muodollisuudet ja rituaalit, ei pelkkä ammunta. Kilpailussa siis pyritään elävöittämään keskiaikaisten porvarillisten papukaija-ammuntojen ja niihin osallistuvien kiltajoukkueiden perinteitä.

Toisena sarjana on käsijousisarja, joka on yksilökilpailu yksinkertaisemmilla säännöillä. Käsijousisarjan kilpailu järjestetään sunnuntaina. Sen tarkempi säännöstö vahvistetaan paikan päällä.

Varsijousisarja

Tiivistelmä

Papukaija-ammuntojen varsijousilla ammuttava joukkuekilpailu, jossa kolmen hengen joukkueet ampuvat rajatun määrän vasamia ja koko joukkueen tulokset lasketaan yhteen. Kilpailussa on karsintakierros ja finaalikierros. Kilpailussa ammutaan tolpan nokassa olevaa papukaijaa noin 45 asteen kulmassa yläviistoon, siis 12 metrin korkeuteen 12 metrin päästä tolpasta.

Periaatteita ja ohjeita

Kilpailuun osallistutaan kiltaa, veljeskuntaa, seuraa tai muuta vastaavaa ryhmittymää edustavina joukkueina. Kilpailu itsessään on yksinkertainen eikä liian vakava: kyse on paljon myös seremonioista ja karnevaalitunnelmasta! Joukkueiden esittelytilaisuus, kilpailun jälkeen järjestettävä palkintojenjako ja juhla sekä muut oheisohjelmat ovat keskeinen osa kokonaisuutta.

Sääntöjen yksityiskohtia voidaan muuttaa vielä paikan päällä jos siihen on pakottava tarve. Tämä koskee sääntöjä osiossa “Kilpailun kulkua koskevat säännöt”: esimerkiksi ammuttavien vasamien määrää voidaan vähentää jos joukkueita on paljon (jotta kilpailu ei venyisi liian pitkäksi) tai toisinpäin. Jos näin joudutaan tekemään, tästä tiedotetaan kaikille osallistuville joukkueille viimeistään esittelytilaisuudessa. Sääntöjä voidaan muuttaa vain tavoilla, jotka ovat tasapuolisia kaikille joukkueille. Joukkuetta ja varusteita koskevia sääntöjä tai muita ennakkovalmisteluihin vaikuttavia sääntöjä ei muuteta enää paikan päällä.

Kaikki osallistuvat joukkueet sitoutuvat kunnialliseen kilvoitteluun. Epäselvissä tilanteissa tuomaristo vastaa sääntöjen tulkinnasta.

Säännöt

Joukkuetta ja varusteita koskevat säännöt

 1. Kyseessä on joukkuekilpailu. Joukkueessa on kolme ampuvaa jäsentä, jotka vahvistetaan esittelytilaisuudessa. Joukkueessa voi olla muitakin jäseniä kuten airut, huoltaja jne. mutta he eivät osallistu ammuntaan.
 2. Joukkueella pitää olla vähintään yksi varsijousi ja vähintään 9 vasamaa. Lisäksi joukkueella pitää olla tunnus (lippu, viiri, kilpi, tms.)
 3. Varsijousen pitää olla tyypiltään ja koneistoltaan historiallinen, keskiaikaiseen teknologiaan perustuva. Varsijousen materiaalien tulee olla pääosin historiallisia luonnonmateriaaleja, huomaamattomat modernit materiaalit ovat sallittuja pienissä määrin ja hyvän maun rajoissa. Varsijousen teholle ei ole rajoja. Sen pitää olla yhden hengen viritettävissä ja tuetta ammuttavissa, historiallisia mekaanisia apuvälineitä saa käyttää virittämisessä.
 4. Ammuttavat vasamat ovat täysin tylppiä eli niissä pitää olla jonkinlainen kolkkakärki jonka tasaisen pään halkaisija on suurempi kuin vasaman varren halkaisija, pelkkä kärjetön vasama ei käy. Kolkkakärjen materiaali voi olla esim. puu, luu, metalli tai muovi/kumi, muuten vasaman pitää olla luonnonmateriaaleista tehty. Vasamien tulee olla merkittyjä joukkueen tunnuksin. 

Yleiset ampumista koskevat säännöt

 1. Jokaisesta osumasta papukaijaan joukkue saa yhden pisteen. Osuman tulee olla selvästi silmin ja korvin havaittava, niin, että saranoitu papukaija heilahtaa. Tuomaristo julistaa osumat. Laukaus, joka osuu ensin johonkin muuhun kohteeseen ja kimpoaa siitä papukaijaan ei ole hyväksytty.  
 2. Ampumisen ja lataamisen tulee tapahtua ripeään tahtiin ennalta määritetyltä ampumapaikalla.
 3. Tuomarit merkitsevät ylös kaikkien ampujien suoritteet. Kilpailun ratkaisussa on merkitystä vain joukkueiden yhteispistemäärillä, ampujakuninkaan ratkaisemisessa myös henkilökohtaisella osumatarkkuudella.

Kilpailun kulkua koskevat säännöt

Esittelytilaisuus

 1. Ennen kilpailua järjestetään esittelytilaisuus, jossa kaikkien kilpailuun osallistuvien joukkueiden tulee olla läsnä koko jäsenistöllään, tunnuksineen, ammuksineen ja aseineen.
 2. Joukkueet ilmoittavat esittelyn yhteydessä oman ampumisjärjestyksensä: kuka jäsenistä on ensimmäinen, toinen, kolmas ampuja. Tämä järjestys on voimassa koko kilpailun ajan
 3. Viimeisenä ennen kilpailun alkamista arvotaan joukkueiden ampumajärjestys.

Ensimmäinen eli karsintakierros

 1. Ensimmäisenä ampuu ensimmäiseksi arvotun joukkueen ensimmäinen jäsen, sitten toiseksi arvotun joukkueen ensimmäinen jäsen kunnes päästään viimeiseksi arvotun joukkueen kolmanteen jäseneen jolloin ensimmäinen kierros on päättynyt.
 2. Jokainen ampuja ampuu omalla vuorollaan 3 vasamaa kohti maalia. 
 3. Ensimmäisen kierroksen maksimipistemäärä on siis 9 pistettä / joukkue. Kolme parasta joukkuetta siirtyy toiselle kierrokselle, muut joukkueet karsiutuvat. Jos joillakin joukkueilla on tasapisteet niin, että kolmea parasta joukkuetta ei voi määritellä, siirtyvät tasapisteissä olevat joukkueet toiselle kierrokselle.

Toinen eli finaalikierros

 1. Ensimmäisenä ampuu huonoiten menestynyt jatkoon siirtyneistä joukkueista, sen ensimmäinen ampuja, sitten toiseksi heikoiten menestyneen joukkueen ensimmäinen ampuja jne. Viimeisenä ampuu siis parhaiten menestyneen joukkueen kolmas ampuja. 
 2. Jokainen ampuja ampuu omalla vuorollaan 2 vasamaa kohti maalia.
 3. Toisen kierroksen maksimitulos on siis 6 pistettä / joukkue. Eniten pisteitä toisella kierroksella saanut joukkue voittaa kilpailun. 

Lisäkierros

 1. Jos toisen kierroksen jälkeen voittajaa ei voida määritellä vaan useampi joukkue on tasapisteissä johdossa, siirrytään lisäkierrokselle jossa johdossa olevien joukkueiden 1. ampujat ampuvat peräkkäin yhdet vasamat, ja jos vain toinen osuu, hänen joukkueensa voittaa.  Jos he ampuvat molemmat osuman / hudin, jatketaan pareittain 2. ampujiin jne. ja jatketaan kunnes voittaja on selvillä.

Ampujakuningas

 1. Kun kilpailun voittajajoukkue on selvillä, määritellään vielä kisojen ampujakuningas: hän on voittajajoukkueen jäsenistä paras ampuja eli se, joka osui kilpailussa papukaijaan useimmilla vasamilla, sekä ensimmäinen että toinen kierros (ja mahdollinen jatkokierros) yhteen laskettuna. Jos voittajajoukkueessa on kaksi yhtä hyvää ampujaa he voivat joko sopia paremmuutensa puhumalla tai ampumalla keskinäisen kilpailun arvotulla järjestyksellä, samalla “kerrasta poikki” tyylillä kuin edellisessä kohdassa mainittu lisäkierros.  

Käsijousisarja

Tässä kilpailussa ammutaan tavallisilla jousilla.

Ampumamatka on pidempi kuin varsijousisarjassa, ammutaan 12 metrin korkuisen tolpan päässä olevaa papukaijaa 24 metrin päästä tolpasta.

Kyseessä on yksilökilpailu ja se järjestetään markkinoiden viimeisenä päivänä. Kilpailuun ilmoittaudutaan itse tapahtumassa lauantaina, myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. Kilpailun kulkuun liittyvät lopulliset säännöt julkaistaan kun ilmoittautuminen on päättynyt: niihin vaikuttaa osallistujien määrä. 

Kyseessä tulee joka tapauksessa olemaan eliminaatiokilpailu jossa ammutaan pareittain, niin että aina toinen ampujista tippuu pois. Kilpailun alussa on lämmittelykierros jonka seurauksena ei kukaan vielä tipu pois kilpailusta mutta jonka perusteella määritellään ampumajärjestys. Mikäli pareja tai ampumajärjestystä pitää määrittää muuten kuin osumatarkkuuden perusteella, tuomarit tekevät sen arpomalla.  

Jokaisella ampujalla tulee olla käsiviritteinen perinnejousi: se voi olla yksipuinen tai yhdistetty, suora tai vastakaarinen, mutta sen mallin ja ulkoasun pitää olla keskiaikainen ja hyvän maun mukainen. Jousen materiaalien tulee olla pääsääntöisesti autenttisia luonnonmateriaaleja, piiloon jäävät tai huomaamattomat modernit materiaalit ovat vähäisissä määrin sallittuja.

Jousen lisäksi ampujalla pitää olla vähintään 9 nuolta. Ammuttavat nuolet ovat täysin tylppiä eli niissä pitää olla jonkinlainen kolkkakärki jonka tasaisen pään halkaisija on suurempi kuin nuolen varren halkaisija, pelkkä kärjetön nuoli ei käy. Kolkkakärjen materiaali voi olla esim. puu, luu, metalli tai muovi/kumi, muuten nuolen pitää olla luonnonmateriaaleista tehty. Nuolten tulee olla merkittyjä käyttäjänsä tunnuksella.