Medium Aevum Hollolense ry

Keskiaikaseura

Ensimmäinen keskiaikatapahtuma Hollolassa järjestettiin kesällä 1997. Tapahtuman tukijoina olivat Hollolan kunta ja seurakunta ja itse tapahtuman järjestelyistä vastasi pieni ryhmä asiasta kiinnostuneita hollolaisia. Kun keskiaikatapahtuman järjestämistä päätettiin jatkaa, Hollolan Keskiaikaseura Medium Aevum Hollolense ry perustettiin vuonna 1998, jolloin tapahtuma järjestettiin toisen kerran. Seura päätti jatkaa keskiaikatapahtuman järjestämistä joka toinen vuosi.

Keskiaikatapahtumavuosina seura on järjestänyt varsinaisen tapahtuman lisäksi yleensä tapahtumateemaan liittyviä luentoja sekä työpajoja. Vuosittain on lisäksi järjestetty retkiä muihin tapahtumiin tai keskiaikaan liittyviin kohteisiin, konsertteja ja muuta vastaavaa toimintaa. Vuonna 2002 järjestettiin lasten keskiaikaleiri, vuonna 2004 EU-rahoituksen avulla järjestettiin erilaisia keskiaikaan liittyviä kursseja ja työpajoja sekä vuonna 2006 mm. keskiaikaisen ruoanvalmistuksen kurssi ja pukujen ompelupaja. Tämän jälkeen on järjestetty mm. jousenvalmistus-, lapinrumpu- sekä useita pukukursseja.

Seuran jäsenmäärä on kasvanut hillitysti viime vuosina, ollen tällä hetkellä  noin 75. Tavoitteena on ollut saada hollolaiset sekä muut lähialueen yhdistykset kiinnostumaan keskiajasta osallistumalla tapahtuman ohjelmaan laulaen, näytellen, tanssien, keskiaikaisten tuotteitten markkinamyyjinä sekä käytännön järjestelyihin ja kaikkeen muuhun tapahtuman toiminnan osanottajina. Viime aikoina on entistä enemmän kannustettu keskiajasta kiinnostuneita liittymään seuran jäseniksi syventämään omaa keskiaikatietoaan ja välittämään tätä asuinseutumme juurista kertovaa tietoa alueen asukkaille faktaluennoin ja erilaisin kurssein mutta myös elävöittämään keskiajan elämää keskiaikatapahtumissa ja muussa toiminnassa.

Seuran puheenjohtajana toimii

  • Emma Wirtanen, emma.wirtanen(at)gmail.com