Medium Aevum Hollolense ry

Tukijoinamme Hollolan kunta ja seurakunta

Medium aevum Hollolense ry ja Hollolan kunta ovat solmineet yhteistyösopimuksen keskiaikatapahtuman järjestämisestä, myös seurakunta tukee huomattavasti tapahtumaa

Ote kunnan sopimuksen sisällöstä:

Hollolan kunta ja Hollolan Keskiaikaseura tekevät yhteisvoimin työtä keskiaikatapahtuman järjestämiseksi joka toinen vuosi Hollolassa. Tapahtuman tarkoituksena on elvyttää alueen kulttuuriperimää ja samalla korkeatasoisena tapahtumana nostaa Hollolan tunnettuutta ja kulttuuri-imagoa.

Tämän sopimuksen tavoitteena on taata Hollolan Keskiaikaseuralle perusrahoitusta tapahtuman toteutukseen ja järjestelyyn. Tällä tavoitellaan mm. sitä, että tapahtuma kehittyy pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti yleisön mielenkiintoa ylläpitäen ja uudistuen sekä että tapahtuma muodostuu osaksi Lahden seudun päätapahtumia.

Myös Hollolan seurakunta tukee tapahtumaa rahallisesti sekä luovuttaa tilojaan ja alueitaan tapahtuman käyttöön. Seurakunta on myös mukana ohjelman suunnittelussa.