Medium Aevum Hollolense ry

Rakkauden linnoitus

Kunniakasta perinnettä noudattaen Hollolan suurpitäjässä Hämeen ja Viipurin linnojen välimaastossa pohjoisen suurten erämaiden reunalla käydään Hollolan kirkolla Anno Domini 1418 heinäkuun 21.-22. päivinä ottelu rakkauden linnoituksesta. Kamppailu rakkauden linnoituksesta kuvastaa ylhäisten miesten ja naisten välistä suhdetta, jossa ylhäisen naisen tehtävä on puolustaa hyvettään kunnialla ja arvokkuudella ja ylhäisen miehen tehtävä on vallata naisensa sydän urheudellaan ja oikeamielisyydellään ja lopulta antautua tämän palvelukseen.

Rakkauden linnoitus on kulissi, jollaisia pystytetään turnajaisten yhteydessä, kun halutaan käydä symbolinen taistelu ylhäisten naisten sydämistä. Nämä naiset asettuvat linnoitukseen johdettuaan sankarinsa paraatissa kunnian kentälle ketjusta. Kutakin rouvaa ja neitoa puolustaa soinien joukosta valittu esitaistelija, kun taas naisen sydämen valitun ritarin tehtävä on valloittaa linnoitus noilta esitaistelijoilta.

Turnajaisleikkiin kuuluu useita vaiheita. Sen aikana esitellään uusinta aseteknologiaa, kuten tykkejä, käsipyssyjä ja katapultti, ja kuinka niillä piiritystaisteluissa avataan linnoitusten portteja. Tarkoituksenmukaista on myös esittää yleisölle turnajaisten säännöt, ja mikä on kiellettyä turnajaiskentällä – vaikka taistelussa niin toimittaisiinkin – jotta yleisö voi itse seurata sankarien urheilusuorituksia. Yleisöä kehotetaankin valitsemaan oma suosikkinsa, jonka edesottamuksia ja sankaritekoja he voivat kannustaa eri koitoksissa. Herrat ritarit ja soinit voivat esitellä henkilökohtaista urheuttaan osoittamalla toisilleen haasteita ja käymällä kaksinkamppailuja, joissa tuomareina toimivat ylhäiset naiset. Lisäksi järjestetään jousiammuntakilpa ja näytetään, miten haarniskoidut soturit kestävät nuolisateen. Lopulta päivä huipentuu siihen, kun herrat ritarit valtaavat rakkauden linnoituksen esitaistelijoiden joukolta.

Ilmoittautuminen

Turnajaisnäytökseen toivotetaan tervetulleiksi vapaaehtoiset osallistujat. Niin ylhäiset neidot, rouvat, kuin väkevät soinit ja mahtavat ritarit, jotka eivät ole karkoitettuja, tai kuninkaamme vihollisia, ovat tervetulleita. Mikäli herrat ritarit ja soinit haluavat osallistua jalan tai ratsain käytävään aseleikkiin tulee heidän julkisesti julistaa aikomuksensa koskettamalla violettia kilpeä jalan käytäviin otteluihin ja mustaa kilpeä ratsain käytäviin otteluihin. Molemmat kilvet sijaitsevat rakkauden linnoituksen portilla. Jokaisen aseleikkeihin osallistuvan on esitettävä oma vaakunamerkkinsä rouville, neidoille, tuomareille ja suurelle yleisölle.

Rakkauden linnoituksen valloitustaistelu

Koska kyseessä on turnajaisleikki, eikä varsinaisen oikean taistelun elävöitys, ovat säännöt sen mukaiset. Hyökkäävät ritarit ovat “haavoittumattomia”. Linnoitusta puolustavat soinit taas taistelevat kunniansa mukaan kunnes ovat ottaneet kolmannen osuman, kaatuneet, tai antautuneet ritareille. Lyödyt soinit asettuvat toisen polvensa varaan ja painavat päänsä alas sekä suojaavat kasvonsa. Antautuvat soinit tekevät samoin, mutta ojentavat oikean käden hansikkaansa. Muistakaa, antautuminen ei ole häpeäksi, vaan on taito osata antautua oikealla hetkellä!

Käskyt väärinkäytöksistä

Kohta 1: Jos kukaan aseleikkeihin osallistuva mies on puhunut loukkaavasti ylhäisistä naisista, ilman syytä, rangaistakoon häntä sakinhivutuksella, kunnes hän pyytää armoa naisilta.

Kohta 2: Jos aseleikkeihin tulee mies joka ei ole ritari, tai edes soini, mutta muuten hyvää mainetta vaikka porvarillista tai talonpoikaista syntyperää, hänet pieskööt ritarien ja soinien joukkueiden kapteenit. Eikä tätä luettako hänelle häpeäksi, vaan kunniaksi.

Kohta 3: Jos joku rikkoo jotain turnajaisten sääntöjä ja vaikkapa vahingoittaa vastustajaansa, laskettakoon se hänelle häpeäksi. Jos katsotaan, että hän teki sen tahallaan tai vastuuttomuuttaan, suljettakoon hänet ulos leikeistä, älköön ollut tervetullut illan juhliin ja tanssiin ja kantakoon häpeäänsä lopun ikäänsä.